Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio, joka rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Suomen Akatemian aineistopankki sisältää julkista materiaalia medialle ja kumppaneille sekä sisäiseen käyttöön tarkoitettua materiaalia henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Aineistopankin myötä materiaalit ovat sujuvasti yhdessä sijainnissa ja jaettavissa eri sidosryhmille. Suomen Akatemialle luodun Azure AD (Active Directory) -integraation kertakirjautuminen parantaa järjestelmän käytettävyyttä, koska työntekijöiden ei tarvitse muistaa erillisiä tunnuksia.

(Kuva: Anita Westerback/ Suomen Akatemia)

Asiakas

Suomen Akatemia

Julkaisu

05/2022

Projekti

Mediapankki + Azure AD