Nilorn auttaa asiakkaita ympäri maailmaa luomaan ainutlaatuisia ja houkuttelevia brändikokemuksia asiakkailleen. Nilornin tietämys ja kokemus lapputuotannosta ulottuu yli puolen vuosisadan ajalle, ja nykyään yritys on suunnittelun, laadun ja kestävyyden eturintamassa. Nilornin liiketoiminta brändien visualisoinnissa ja jalostuksessa perustuu kuuteen pilariin: suunnittelu, tuotekehitys, tuotanto, kestävä kehitys, logistiikka ja globaalius.

ImageBank DAM -ratkaisu oli Nilornin valinta helpottamaan materiaalien hallintaa. Kertakirjautumisen Azure AD -integraatio mahdollistaa henkilökunnan pääsyn ImageBankiin kirjautumatta erilliseen sovellukseen.

(Kuva: nilorn.com)

Asiakas

Nilorn

Julkaisu

3/2023

Projekti

Mediapankki + Azure AD