Molok

Kotimainen Molok on nykyaikainen ja tehokas jätehuoltoratkaisu. Laaja tuoteperhe mukautuu moneen tarpeeseen. Lähes 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa yhteensä yli 150 000 yksikköä.

Keskitetyn kuvapankkiratkaisun tavoitteena Molokilla oli vähentää raskaiden sähköpostien lähetysrumbaa sekä markkinoinnin roolia toimia viestinnän materiaalien portinvartijana.

Molokin jälleenmyyjät ovat sijoittuneet maailmanlaajuisesti ja yritys halusi lisätä heidän proaktiivisuuttaan markkinoinnin osalta. Kun ajantasaiset viestinnän materiaalit on keskitetty selainpohjaiseen järjestelmään, on jälleenmyyjillä suora pääsy materiaaleihin käsiksi ajasta ja paikasta huolimatta.

Ratkaisu on hiljentänyt markkinoinnin jatkuvaa sähköpostitaakkaa. Nyt markkinointitiimillä jää aikaa keskittyä pitämään materiaalit ajantasaisina sekä luomaan uusia markkinointi- ja myyntikampanjoita.

Molok on innokas myös kehittämään ratkaisuaan ja heille onkin räätälöity omia ominaisuuksia tuotteen yhteyteen.

Asiakas

Molok

Julkaisu

5/2017

Projekti

Mediapankki