preloader

Vi erbjuder mer.

Vi erbjuder även tilläggsfunktioner i samband med ImageBank Independent -produkten.
Tilläggsfunktionerna är utformade för att möta våra kunders behov och baseras på utbildnings-, design-, utvecklings- och experttjänster.
För oss är kundservice och produktsupport vår främsta prioritering och ingår kostnadsfritt i varje installerad produkt.

Konceptworkshops

Vi hjälper företagen utnyttja ImageBank Independent -produktens hela kapacitet.

Konceptworkshopen omfattar:
- Definiering av slutanvändarna och deras behov
- Skapande av användargrupper baserat på systemets definiering
- Utdelning av rättigheter och roller för användargrupperna
- Planering av en kategoristruktur som passar innehållet
- Planering av lösenord och metadata

Operativ utbildning

Operativ utbildning via Skype eller på plats för en eller flera personer samtidigt.

En mer detaljerad agenda för den operativa utbildningen kan utformas för att möta användarnas behov.

Anpassade tekniska tilläggsfunktioner

Om du vill utveckla din ImageBank Independent-produkt och lägga till ytterligare funktioner, ber vi dig vänligen kontakta oss. Våra tekniska experter planerar och våra egna kodare förverkligar tilläggsfunktionerna för er tjänst.

Bildbehandling och produktion av marknadsföringsmaterial

Bildbehandling och produktion av reklam- och marknadsföringsmaterial enligt avtalad timlön.

Bildproduktion och fotografering

Visuella strategier, bildproduktion, fotografering och videoproduktion via vår partner.