preloader

Vanliga frågor

Produktens funktioner

Kan jag lägga till flera bilder i databasen samtidigt?
Naturligtvis och så görs också ofta. Användaren kan ladda ned en eller flera filer antingen genom att dra filerna till programmet eller genom att välja dem genom filhanteraren. Dessutom kan metadata som bifogas bilderna kombineras från en och samma vy – underlättar användningen bland annat i situationer där de nedladdade bilderna har gemensamma data. Kopiering av metadata från en bild till en annan kan också göras med en enda knapptryckning vid import.
Kan jag ladda upp flera bilder från databanken samtidigt?
Användaren kan ladda ned bilderna på önskat sätt, antingen enskilt eller genom samlingskorgfunktionen. Samlingskorgen kan användas för att samla in önskad mängd filer och kombinera dem i ett enda paket i korgen, som kan laddas ned direkt från samlingskorgen eller skickas till önskat e-postmeddelande.
Kan en del av innehållet vara offentligt och en del kräva inloggning?
Ja. En av huvudfunktionerna hos våra produkter omfattar publicering av användarspecifikt innehåll. Administratören kan ange vilket innehåll som ska delas offentligt och vilket som är begränsat av användarkod.
Kan jag lägga till videor i min databank?
Ja, det kan du. Programmet begränsar inte filformat - du kan importera material i vilket format som helst.
Kan jag lägga till layoutfiler till min databank?
Ja, det kan du. Exempelvis kan InDesign-, Illustrator- eller Photoshop-filer delas antingen för internt bruk eller, alternativt, externt till exempel för reklambyrå- och intressentsamarbeten.
Kan jag publicera material till andra tjänster såsom webbplatser?
Ja! ImageBank Independent tillhandahåller ett gränssnitt (API) för att hämta filer från en tjänst som webbplatser kan använda.

Produktens tekniska funktionalitet

Var sparas filerna?
Vi tillhandahåller i enlighet med servicenivån 10 GB-250 GB diskutrymme. Diskutrymmet kan enligt överenskommelse utökas till flera terabyte. Alla våra paket innehåller ett certifierat inom EES beläget lagringsutrymme. Vid behov kan materialbanken också installeras som en lokal lösning på kundens egen server.
Hur hanteras säkerhetskopieringen?
Dagliga säkerhetskopior av databankfilerna lagras i minst 14 dagar eller enligt överenskommelse.
Kan diskutrymmet utökas?
Vi tillhandahåller i enlighet med servicenivån 10 GB-250 GB diskutrymme. Diskutrymmet kan enligt överenskommelse utökas till flera terabyte.

Produktens implementering

Hur hanteras massöverföringar i implementeringsfasen?
Kunden kan leverera befintliga filer antingen på FTP eller på en extern disk, bildmetadata levereras till oss i Excel-format.
Vad kräver implementeringen av kunden?
I implementeringsplanen definieras i enlighet med kundens behov användargrupper, kategoristruktur och metadatas omfattning. Därutöver bör varumärkesspecifik färg, logotyp och bakgrundsbild tillhandahållas för implementeringen.