thisisengineering-raeng-1dwyU46p7eE-unsplash

Sovellusten integroiminen osaksi aineistopankkia API:n kautta avaa monia mahdollisuuksia

Erilaisten digitaalisten aineistonhallintaratkaisujen (DAM) koko potentiaali voidaan hyödyntää silloin, kun ne integroidaan erilaisten järjestelmien kanssa API:a (Application Programming Interface) hyödyntäen. Tässä blogitekstissä käymme läpi API:n ja erilaisten integraatioiden tarjoamia moninaisia etuja mediapankin käyttäjälle.

Tehostettu yhteistyö ja keskitetty pääsy:

Aineistopankin integroimisella eri sovellusten kanssa voidaan luoda yhtenäinen ekosysteemi. Saumaton yhteys järjestelmien välillä API:n kautta takaa, että mediapankin käyttäjillä on keskitetty pääsy digitaalisiin aineistoihin riippumatta siitä, mitä alustaa he käyttävät. Näin taataan, että kaikilla sidosryhmillä on pääsy viimeisimpiin aineistoihin.

Virtaviivaistetut työnkulut ja automaatio:

Mediapankin integrointi CMS-alustojen, kuten WordPressin ja TYPO3:n kanssa mahdollistaa käyttäjille suoran pääsyn aineistoihin sekä aineistojen upottamisen verkkosivuille, blogikirjoituksiin ja muihin verkkosisältöihin. Lisäksi API-pohjaiset integraatiot tekoälyä hyödyntävien järjestelmien, kuten Google Vision AI:n kanssa, mahdollistavat automaattisten tunnisteiden ja metatietojen liittämisen aineistoihin, kun taas integraatio Akeneo PIM:in kanssa helpottaa tuotetietojen hallinnassa. Kaikkien näiden alustojen hyödyntäminen osana mediapankkia helpottaa digitaalisten aineistojen käsittelyä sekä säästää aikaa.

Tehokkaampi tietoturva ja kirjautuminen:

Turvallisuuden varmistaminen mediapankissa on ensisijaisen tärkeää organisaatioille, jotka käsittelevät arkaluonteisia ja arvokkaita digitaalisia aineistoja. Integroimalla Active Directoryn (Azure AD) osaksi mediapankkia kirjautuminen voidaan hoitaa saumattomasti olemassa olevien tunnistautumisjärjestelmien avulla. Integraatio varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi tiettyihin digitaalisiin aineistoihin, mikä vähentää tietomurtojen ja luvattoman käytön riskiä.

Reaaliaikainen tietojen synkronointi:

API-pohjaiset integraatiot tarjoavat reaaliaikaisen tietojen synkronoinnin, jolloin tieto eri yhteyksissä olevien alustojen välillä on aina ajan tasalla. Esimerkiksi integroimalla mediapankin X-Archiven kanssa voidaan automaattisesti synkronoida aineistoja ja varmistaa, että kaikilla on suora pääsy uusimpiin digitaalisiin aineistoihin.

 

Tiesitkö, että ImageBank X voidaan integroida moniin eri ohjelmistojärjestelmiin? Näitä ovat muun muassa Active Directory (Azure AD, ADFS+SAML 2.0), WordPress, Typo3, Akeneo PIM, API (JSON), Google Vision AI, Dreambroker, X-Archive ja Sharepoint. Pian ImageBank X voidaan integroida myös seuraaviin: Word, Powerpoint, Drupal ja Youtube.

Jos aineistopankki integraatioineen on organisaatiollesi ajankohtaista, ota yhteyttä, niin katsotaan sopivin ratkaisu teidän tarpeisiinne!

pexels-kevin-paster-1901388

Kuinka turvallisuus ja yksityisyys voidaan varmistaa DAM-ratkaisussa?

Tehokkaat tietosuoja- ja turvallisuustoiminnot ovat yhä tärkeämpiä, korostuen myös mediapankkiratkaisuissa. Mitkä ovat tehokkaita tietosuoja- ja turvallisuustoimintoja mediapankissa, ja mihin niistä on erityisesti apua?

Tietoturvaskannaukset

Hyvät tietosuoja- ja turvallisuusominaisuudet sisältävä kuvapankkiratkaisu takaa suojan yritysten digitaalisten aineistoille. Tietoturvaskannaukset ovat oleellinen osa näitä ominaisuuksia – tietoturvaskannaukset valvovat palvelinta jatkuvasti ja havaitsee mahdolliset palvelimeen kohdistuvat uhat.

Käyttöoikeudet

Turvallisuutta ja yksityisyyttä vaalivat DAM-ratkaisut tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden käyttöoikeuksien hallintaan, mikä mahdollistaa oikeuksien määrittämisen roolien ja vastuiden mukaan. Käyttöoikeuksien määrittely voi vähentää riskiä tietojen paljastumiseen vahingossa sekä ja luvattomaan pääsyyn kuvapankkiin.

Tunnistautuminen

Tunnistautuminen on ensimmäinen vaihe, joka estää luvattomilta pääsyn päästä käsiksi digitaaliseen aineistoon. Active Directory (AD) osana aineistopankkia helpottaa kirjautumista ja lisää turvallisuutta. AD mahdollistaa kertakirjautumisen (SSO), mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat käyttää olemassa olevia tunnistetietojaan turvallisesti kuvapankkiin, mikä vähentää tarvetta useille salasanoille.

Tietosuojalaki ja -määräykset

Tietosuojalain ja -määräyksien noudattaminen on ykkösprioriteetti yrityksille kaikilla toimialoilla. Kuvapankki, jossa on vahvat tietosuoja- ja turvallisuusominaisuudet, auttaa täyttämään tietosuojaan liittyvät vaatimukset vaivattomasti.

Riskienhallinta ja liiketoiminnan jatkuvuus

Tietojen menetys tai järjestelmän toimintahäiriö voi olla hyvin vahingollista yritykselle. Kotimaiset palvelimet ja tietoturvaskannaukset yhdistettynä säännöllisiin varmuuskopioihin vähentävät olemassa olevia riskejä. Yllättävän tapahtuman sattuessa yritykset voivat nopeasti palauttaa digitaaliset aineistonsa minimoiden käyttökatkon.

 

Tiesitkö, että ImageBank X -mediapankki panostaa erityisen paljon yksityisyyden ja turvallisuuden toteutumiseen? ImageBank X toimitetaan Suomessa sijaitsevilta palvelimilta, sovellus tietoturvaskannataan säännöllisesti, järjestelmän kautta voi hallita käyttäjiä ja sisältöjen käyttöoikeuksia sekä sen käyttäjät voidaan tunnistaa AD:n avulla.

ImageBank X on hyvä vaihtoehto etsiessäsi kuvapankkiratkaisua, jossa turvallisuus ja yksityisyys korostuvat. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!

pexels-cottonbro-studio-6153354

4 tekoälyn mahdollistamaa aineistopankin ominaisuutta

Tekoälyn (AI) integrointi osaksi mediapankkiratkaisua on avannut käyttäjilleen monia uusia mahdollisuuksia. Tekoälypohjaisilla, digitaalisilla aineiston hallintaratkaisuilla (DAM) yritykset voivat virtaviivaistaa sisällönhallintaprosessejaan, helpottaa sisällön löydettävyyttä ja parantaa yleistä tuottavuutta. Mitä ominaisuuksia tällä voidaan konkreettisesti muun muassa tarkoittaa?

 

 1. Sisällön järjestely ja tunnisteet

Tekoälyn kyky analysoida sisältöä kontekstuaalisesti mahdollistaa tehokkaan aineistojen järjestelyn, tunnistaen kohteet, maisemat ja jopa tekstin kuvista. Tekoäly tunnistaa kuvista automaattisesti elementtejä ja ehdottaa kuvaa lisäävälle käyttäjälle avainsanoja lisättäväksi metatietoihin, mikä virtaviivaistaa aineistonhallintaprosessia ja varmistaa tarkan ja johdonmukaisen aineistojen luokittelun.

 1. Visuaaliset hakutoiminnot

Tekoälyn tarjoaman kuvantunnistustaito avulla käyttäjät voivat suorittaa kuvapohjaisia hakuja, mikä mahdollistaa visuaalisesti samankaltaisten aineistojen löytämisen kuvapankista. Ominaisuus yksinkertaistaa hakuprosessia, jolloin käyttäjät voivat löytää juuri tarvitsemansa aineistot nopeasti ja tehokkaasti.

 1. Tekstintunnistus

Tekoälyn kyvyllä tunnistaa ja erottaa teksti kuvista yritykset voivat automaattisesti muuntaa kuvien tekstiä muokattavaksi ja haettavaksi sisällöksi, mikä tehostaa sisällönhallintaa. Ajan ja vaivan säästämisen ohella tekstintunnistus helpottaa sisällön järjestämistä ja parantaa sisällön löydettävyyttä.

 1. Sisältösuositukset

Tekoäly osana kuvapankkia nostaa sisältösuositukset uudelle tasolle. Tekoälypohjaisilla DAM-ratkaisuilla on kyky analysoida käyttäjien vuorovaikutusta ja käyttäytymistä, jolloin he voivat tarjota henkilökohtaisia sisältösuosituksia. Ymmärtämällä käyttäjien tarkastelemia aineistoja tekoäly voi ehdottaa osuvaa ja kiinnostavaa sisältöä yksittäisille käyttäjille, mikä edistää syvempää sitoutumista ja parantaa käyttökokemusta.

 

Tiesitkö, että ImageBank X sisältää kaikki nämä tekoälyn tarjoamat ominaisuudet tehokkaasta sisällön organisoinnista ja parannetuista visuaalisista hakutoiminnoista sisällön löydettävyyttä helpottaviin tekstintunnistuksiin ja henkilökohtaisiin sisältösuosituksiin? Osana ImageBank X -kuvapankkiratkaisua on Google Cloud Vision AI.

Jos mediapankin hankinta tekoälytoimintoineen on organisaatiollesi ajankohtaista, älä epäröi ottaa yhteyttä!

pexels-fauxels-3183197

Edistyneillä haku- ja suodatusominaisuuksilla tehokkuutta aineistojen hallintaan

Digitaalisten aineistojen määrä jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan, mikä tekee tehokkaasta aineistojen hallinnasta välttämätöntä yrityksille. Digitaalisten aineistonhallintaratkaisujen tarjoamien ominaisuuksien joukossa vankka haku- ja suodatustoiminto on erottuva työkalu, joka parantaa merkittävästi mediapankkiin liittyvää käyttökokemusta. Mitä hyötyä kuvapankkiin sisältyvistä edistyneistä haku- ja suodatusominaisuuksista on?

Säästää aikaa ja resursseja:
Kuvapankin tehokkaiden haku- ja suodatusominaisuuksien avulla voidaan löytää halutut aineistot kuvapankista sekunneissa. Tämä vähentää merkittävästi aikaa, joka kuluu tiedostojen etsimiseen eri tallennuspaikoista.

Parantaa yhteistyötä ja viestintää:
Tehokkailla haku- ja suodatusominaisuuksilla varustettu kuvapankki edistää saumatonta yhteistyötä tiimin jäsenten välillä. Luomalla mukautettuja kategorioita ja merkitsemällä resursseja asiaankuuluvilla metatiedoilla tiimin jäsenet voivat helposti löytää tiedostoja, sekä jakaa niitä eteenpäin.

Helpottaa aineistojen organisointia ja saavutettavuutta:
Digitaalisten aineistojen lisääntyessä hyvin organisoidun ja helposti saatavilla olevan aineistokirjaston ylläpitäminen on elintärkeää. Tehokkaan haun ja suodatuksen avulla käyttäjät voivat luokitella aineistot asiaankuuluvien tunnisteiden, avainsanojen ja metatietojen avulla. Tämä varmistaa, että aineistoja on helppo löytää, navigoida sekä käyttää uudelleen. Keskittämällä ja järjestämällä aineistot luodaan käyttäjäystävällinen kokemus.

Edistää yhteensopivuutta ja versionhallintaa:
Brändiohjeiden noudattaminen ja versionhallinta on olennaista johdonmukaisten brändäys- ja sääntelyvaatimusten kannalta. Edistyneillä haku- ja suodatusominaisuuksilla varustettu kuvapankkiratkaisu varmistaa, että tiimi pääsee käsiksi hyväksyttyihin brändiaineistoihin, mikä vähentää riskiä käyttää vanhentuneita materiaaleja.

Antaa tärkeää tietoa aineistojen käytöstä:
Haku- ja suodatusominaisuudet sisältävä kuvapankkiratkaisu tarjoaa tietoa aineistojen tehokkuudesta ja käytöstä. Analysoimalla käyttäjien vuorovaikutusta, lataustrendejä ja aineistojen suosiota saa arvokasta tietoa liittyen markkinointistrategioihin ja sisällön optimointiin. Analytiikka auttaa tekemään dataan perustuvia päätöksiä, kohdistamaan mainoksia tietyille yleisöille sekä parantamaan digitaalista aineistonhallintaa.

Tiesitkö, että ImageBank X mahdollistaa aineistojen haun muun muassa ”ja” sekä ”tai” termeillä sekä suodatuksen tägeillä, metadatakenttien tiedoilla, päivämäärillä ja tiedostotyypeillä? Tämän lisäksi ImageBankiin voi luoda hierarkisen kategoriapuun käyttöoikeuksien mukaisesti sekä listata aineistot näkyviin eri näkymin, mikä helpottaa aineistojen löytämistä ja parantaa käyttökokemusta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

pexels-cottonbro-studio-5082579

Editointi- ja konversiotoiminnot osana mediapankkia tehostavat työnkulkua

Digitaaliset aineistonhallintaratkaisut (DAM) ovat olennaisia työkaluja digitaalisten aineistojen säilyttämisessä, järjestämisessä sekä löytämisessä. Monista mediapankin tarjoamista ominaisuuksista editointi- ja konversiotoiminnot erottuvat olennaisina työkaluina, jotka voivat merkittävästi parantaa työnkulkujen tehokkuutta. Mitä hyötyä mediapankkiin sisällytetyistä editointi- ja konversiotoiminnoista on?

Sujuvampi työnkulku:

Editointi- ja konversiotoimintoja sisältävät mediapankkiratkaisut mahdollistavat käyttäjille nopeat ja saumattomat muutokset aineistoihin suoraan mediapankissa. Tämä poistaa tarpeen siirtyä eri sovellusten välillä, mikä virtaviivaistaa työnkulkua ja säästää aikaa.

Yhtenäisen brändin rakentaminen ja laadunvalvonta:

Yhtenäisen brändin ylläpitäminen kaikissa markkinointikanavissa on tärkeää brändin tunnistettavuuden ja luottamuksen rakentamisen kannalta. Editointitoiminnot mediapankissa mahdollistavat välittömät muutokset aineistoihin omien brändiohjeiden mukaisesti. Oli kyse sitten vesileimojen tai logojen lisäämisestä tai värien säätämisestä, editointiominaisuudet varmistavat, että aineistot ovat linjassa brändin omien vaatimusten kanssa. Lisäksi kuvapankki mahdollistaa käyttöoikeustason asettamisen, varmistaen, että vain valtuutetut tiimin jäsenet voivat muokata aineistoja.

Aika- ja kustannussäästöt:

Perinteisesti aineistojen editointi- ja konversiotoiminnot vaativat ohjelmistoja ja osaavia ammattilaisia, mikä voi olla aikaa vievää ja kallista. Editointi- ja konversiotoimintojen sisältyminen omaan kuvapankkiratkaisuun poistaa tarpeen lisätyökaluille ja henkilöstölle. Virtaviivaistamalla aineistonhallintaa ja editointiprosesseja tiimi voi työskennellä tehokkaammin ja kohdistaa resursseja aiempaa paremmin.

Yhteistyön ja tuottavuuden kasvaminen:

Yhteistyö on keskeistä missä tahansa luovassa projektissa. Editointi- ja konversiotoiminnot tarjoava kuvapankkiratkaisu mahdollistaa vaivattoman muokkauksen ja aineistojen jakamisen tiimin jäsenten välillä. Versiohallinnan ominaisuudet varmistavat, että käytettävissä on aina ajantasaisimmat versiot, mikä vähentää sekaannusta.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) tehostaminen:

Digitaalisten aineistojen optimointi hakukoneita varten on olennaista näkyvyyden parantamiseksi sekä potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi. Kuvapankkiratkaisut, jotka tukevat editointi- ja konversiotoimintoja, mahdollistavat metatietojen, tunnisteiden ja relevanttien avainsanojen lisäämisen osaksi aineistoja. Kuvien, videoiden ja muiden aineistojen metatietojen parantaminen lisää aineistojen näkymistä hakukoneiden tuloksissa, mikä lisää orgaanista liikennettä sivuille.

Tehokkaampi tietoturva ja tekijänoikeuksien suoja:

Digitaalisten aineistojen suojaaminen luvattomalta käytöltä on tärkeää immateriaalioikeuksien turvaamiseksi ja brändin maineen ylläpitämiseksi. Editointitoiminnot osana mediapankkia mahdollistavat tekijänoikeustietojen, vesileimojen tai muiden visuaalisten tunnisteiden lisäämisen aineistoihin, mikä estää mahdollista väärinkäyttöä. Käyttöoikeusvalvonnalla voi rajoittaa herkkien tai liiketoimintasalaisuuksia sisältävien aineistojen saatavuutta vain tiettyihin henkilöihin tai ryhmiin.

Tiesitkö, että ImageBank X -mediapankkiin sisältyvät monipuoliset editointi- ja konvertointiominaisuudet? ImageBankissa voit muokata metatietoja yhdestä näkymästä, muokata useita tiedostoja samanaikaisesti, konvertoida kuvatiedostoja haluamiisi eri kokoihin ja muokata kuvia ImageBankiin kuuluvalla kuvankäsittelyohjelmalla.

Jos mediapankin käyttöönotto editointi- ja konversiotoimintoineen kiinnostaa, ota yhteyttä ja kysy lisää!

marten-bjork-rH8O0FHFpfw-unsplash

Mitä hyötyä on yrityksen brändiä mukailevasta mediapankista?

Nykyisin kaikenkokoiset ja monenlaisilla toimialoilla toimivat yritykset ymmärtävät tehokkaan digitaalisen aineistonhallinnan (DAM) merkityksen digitaalisen aineistonsa järjestämisessä, tallentamisessa ja jakelussa. Pelkästään toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi on kuitenkin myös mahdollisuus parantaa brändisi näkyvyyttä ja luoda yhtenäinen käyttökokemus, kun mediapankkisi mukailee brändiäsi. Mitä etua brändi-identiteettiä mukailevasta mediapankista voi olla?

Vahvistaa brändin johdonmukaisuutta:

Johdonmukaisuus on onnistuneen brändäyksen perusperiaate. Mukauttamalla DAM-ratkaisusi noudattamaan brändisi visuaalista identiteettiä varmistat, että jokainen vuorovaikutus ainestojesi kanssa on saumattomasti linjassa yleisen brändikokemuksesi kanssa. Kuvapankin mukauttaminen brändisi ohjeiden mukaisiksi luo yhtenäisen ja tunnistettavan ympäristön käyttäjillesi.

Parantaa käyttökokemusta:

Brändi-ilmettäsi vastaava kuvapankki resonoi käyttäjien mieltymysten ja käyttäytymisen kanssa ja parantaa heidän yleistä käyttökokemustaan. Kuvapankin räätälöiminen vastaamaan brändisi estetiikkaa, parantaa tuottavuutta sekä lisää tyytyväisyyttä.

Edistää brändin tunnistamista:

Mukauttamalla ulkoasun, luot selkeän ja mieleenpainuvan kokemuksen käyttäjille. Joka kerta kun työntekijät, asiakkaat tai kumppanit käyttävät mediapankkia, he uppoutuvat brändiä mukailevaan ympäristöösi, mikä vahvistaa brändin tunnistamista ja muistamista.

Virtaviivaistaa työnkulkuja:

Kustomoitu mediapankki voi optimoida työnkulkuja mukautumalla liiketoiminnassasi totuttuihin malleihin. Kun yhdistät brändisi terminologian, merkinnät ja navigointirakenteen, käyttäjien on helpompi löytää sisältöjä ja käyttää niitä.

Antaa kilpailuetua:

Brändiäsi mukaileva kuvapankki näyttää sitoutumisesi brändiisi ja heijastaa huomiota markkinointitoimiesi yksityiskohtiin. Tämä erottuminen voi parantaa brändisi arvoa, houkutella potentiaalisia asiakkaita ja viime kädessä antaa sinulle kilpailuetua.

 

Tiesitkö, että ImageBank X sovellukseen räätälöidään aina brändisi oma look & feel: oma logo, värit, fontit, kansiorakenne ja URL-osoite? Brändin oma ulkoasu auttaa säilyttämään yhtenäisen brändi-identiteetin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash

Saumaton aineistojen jakaminen sidosryhmille edistää yhteistyötä ja avoimuutta

Tämän päivän nopeatempoisessa, digitaalisessa maailmassa tehokas yhteistyö ja saumaton aineistojen jakaminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisinä. Digital Asset Management (DAM) -ratkaisut ovat kehittyneet tehokkaiksi työkaluiksi, joilla voidaan organisoida ja hallita valtavia määriä digitaalista omaisuutta. Mediapankkiratkaisut tarjoavat myös tehokkaan tavan jakaa aineistoja sidosryhmille. Mitä hyötyjä tällainen aineistojen saumaton jakomahdollisuus mediapankin kautta eri sidosryhmille tuo?

Virtaviivaistettu yhteistyö:

Olipa kyse sitten markkinointimateriaaleista, tuotekuvista tai brändiohjeista, sidosryhmät voivat helposti hakea mediapankista tarvitsemansa aineistot, jolloin ei tarvita sähköpostiviestittelyä tai aineistojen aikaa vievää etsimistä. Mediapankkiratkaisu edistää työnkulkuja, helpottaa palautteen antamista ja tiedostojen tarkistamista sekä edistää poikkitoiminnallista tiimityötä, mikä johtaa viime kädessä projektien nopeampaan loppuunsaattamiseen ja tuottavuuden paranemiseen.

Sidosryhmien sitoutuminen:

Kun sidosryhmät saavat helposti käyttöönsä tarvittavat tiedot ja resurssit, he voivat osallistua aktiivisemmin päätöksentekoprosesseihin. Mediapankki antaa sidosryhmille mahdollisuuden tarkastella, kommentoida ja jakaa aineistoja, mikä helpottaa tehokasta viestintää ja kannustaa osallistumiseen.

Parempi tietoturva ja versionhallinta:

Aineistojen jakaminen mediapankin kautta varmistaa, että sidosryhmät saavat käyttöönsä ajantasaisimmat ja hyväksytyt materiaalit. Mediapankki tarjoaa vankkoja tietoturvaominaisuuksia, kuten käyttäjäoikeuksia ja pääsynvalvontaa, jotka suojaavat arkaluonteisia tietoja ja ylläpitävät tiedostojen eheyttä.

Lisääntyvä läpinäkyvyys ja vastuullisuus:

Sidosryhmät voivat seurata materiaalien käyttöä, projektien edistymistä ja analysoida sitoutumisen mittareita. Tarjoamalla reaaliaikaista tietoa materiaalien käytöstä organisaatio voi tunnistaa parannusmahdollisuuksia ja kohdentaa resursseja tehokkaasti.

Saumaton integrointi olemassa oleviin järjestelmiin:

Mediapankit on mahdollista integroida saumattomasti muihin liiketoimintajärjestelmiin. Jakamalla tiedostoja mediapankin kautta sidosryhmät pääsevät käsiksi omaisuuseriin suoraan tutuista työkaluistaan ja työnkuluistaan, jolloin manuaalisia siirtoja tai päällekkäistä tietojen syöttämistä ei tarvita. Tämä integrointi virtaviivaistaa prosesseja, vähentää virheitä ja parantaa tehokkuutta.

 

Tiesithän, että ImageBank X mahdollistaa helpon tiedostojen jakamisen sidosryhmille? ImageBankin kautta tiedostot voi kerätä keräilykoriin, jonka osoitteen voi kopioida tai lähettää viestinä halutuille henkilöille suoraan ImageBankin käyttöliittymästä. Keräilykorista voi luoda myös kokoelman, jonka voit tallentaa kansioksi ImageBankin etusivulle – se on kätevä esimerkiksi kampanjamateriaaleissa tai omien brändiohjeiden luomisessa. Vaihtoehtoisesti voit myös jakaa yksittäisiä tiedostoja tai kategorioita linkkeinä eteenpäin, tai lähettää keräilykorin kuvagallerialinkkinä. Galleria voidaan ladata myös koodina upotettavaksi verkkosivustolle.

Jos olet vailla liiketoimintaasi tehostavaa kuvapankkiratkaisua, älä epäröi ottaa yhteyttä!

From-DAM-To-PIM

ImageBankin integroitavuus muihin järjestelmiin on nyt entistä helpompaa

Olemme julkaisseet kiinteän lisäosan ImageBankiin, jonka avulla voidaan hallita mediapankin tiedostojen integroitavuutta muihin järjestelmiin.

 

Erityistä ominaisuudessa on, että sen avulla voidaan normaalin mediapankkikäytön lisäksi hyödyntää mediapankin sisältöjä myös muissa järjestelmissä. Sama digitaalinen omaisuus voidaan integraatioputkien avulla julkaista muissa järjestelmissä kuitenkin halliten sitä ainoastaan ImageBankissa. Integraatioiden avulla Imagebankia voidaan käyttää keskitettynä sijaintina aineistoille. Tämä helpottaa huomattavasti aineistojen hallintaa.

 

Tiedostojen hallinta mediapankissa ja niiden julkaisu haluttuihin kanaviin uuden integraatioratkaisun kautta

ImageBankissa on tuotekorttitasoinen näkymä integraatioiden hallintaan. Sen avulla mediapankkiin voidaan määritellä integraatiokohtaisesti mitä tiedostoja / kuvia / videoita mihinkin julkaisukanavaan halutaan julkaista API-rajapinnan kautta.

 

Monista muista integraatioista poiketen, logiikka tiedonsiirtoon voidaan tehdä ylläpitäjän toimesta jo mediapankin puolella (lähdejärjestelmässä): ratkaisun avulla voi määritellä, mitä tiedostoja halutaan julkaista mihinkin integraatioputkeen. Vastaanottava järjestelmä voi tämän ansiosta hakea rajapinnasta vain ne tiedot, jotka mediapankissa on ylläpitäjän toimesta kyseiselle järjestelmälle määritelty.

 

Case-esimerkki: Integraatio ImageBankiin tuo kaivattua hallittavuutta Akeneo PIMin tuotekuvien & muiden tuoteaineistojen hallintaan

Open Source PIM Akeneon ylläpitäjät ovat kaivanneet assettien hallintaan monipuolisempaa tapaa. Integroimalla ImageBank-mediapankki Akeneoon, saadaan yhdistettyä molempien järjestelmien parhaat ominaisuudet.

 

Mediapankista voidaan julkaista haluttuja tiedostoja (kuvat, videot, muut tiedostot) suoraan PIMiin tuotteille, kategorioille tai tuoteryhmille. Myös kuvakokoelmia voidaan julkaista Akeneoon yhden attribuutin alle, esimerkkinä käyttökohdekuvat.

 

Integraatio on toteutettu toimimaan sekä Akeneon Open Source Community Editionissa että Enterprise Editionissa ja se tuo huomattavaa parannusta Akeneon assettien hallintaan.

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan integraatiotarpeesi pohjalta käyttöönottosuunnitelma.

Kuva: Määritä ImageBankissa tiedostolle julkaisukanavan tiedot: mihin Akeneossa tiedosto halutaan julkaista. Tiedosto nousee esille Akeneoon määritetylle tuotteelle.
Blogi-1

15 syytä hankkia mediapankki

Mitä hyötyä aineistopankkiratkaisusta on yrityksellesi? Mitä kaikkea sillä voi tehdä?

Digital Asset Management (DAM) -järjestelmä on tehokas ratkaisu kuvien, videoiden ja muiden digitaalisten mediatiedostojen tallentamiseen, hallintaan ja jakamiseen. Tässä 15 tärkeintä ominaisuutta, jotka digitaalinen aineistonhallinta tuo yrityksellesi:

 1. Keskitetty ja turvallinen sijainti kaikille yrityksesi digitaalisille tiedostoille. Säästä aikaa ja rahaa järjestämällä aineistot haluamallasi tavalla tiimisi kesken, jolloin kaikki tietävät mistä ja miten materiaalit löytyvät.

 2. Lisää työn tehokkuutta löytämällä välittömästi juuri etsimäsi tiedostot käyttämällä metatietoja, kategorioita tai hakutoimintoa.

 3. Pidä kirjaa tiedostojen historiasta ja tilastoista – käytä digitaalisia tiedostoja, kuvia ja videoita uudelleen niiden hyödyn maksimoimiseksi.

 4. Löydät etsimäsi materiaalin nopeasti kun kaikki aineistopankin tiedostot on merkitty kätevästi metatiedoilla. Metatietoja voivat olla esimerkiksi vaikkapa tuotenumero, valokuvaajan nimi tai mikä tahansa muu luokittelutieto. Tehokas laajennettu haku auttaa sinua löytämään tarvitsemasi tiedostot nopeasti.

 5. Automatisoi työnkulkuja; yksinkertaista sisällön luonti- ja jakeluprosesseja sisäänrakennetuilla työkaluilla.

 6. Vähennä tuotannon viivästyksiä ja kustannuksia määrittämällä tehtävät ja käyttöoikeudet sisäisille ja ulkoisille käyttäjäryhmille.

 7. Kontrolloi milloin kuvia tai dokumentteja voidaan jakaa ja katsella asettamalla jaetuille tiedostoille vanhentumispäivämäärät.

 8. Lisää tehokkuutta integroimalla aineistopankkisi muihin ohjelmistoihin, kuten esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmään tai ERP-järjestelmään.

 9. Pysy ajan tasalla tiedostojen käytöstä. Anna käyttöoikeuksia käyttäjille ja tiedät aina kuka käyttää yrityksesi digitaalisia tiedostoja.

 10. Säästä aikaa myös matkoilla – ota käyttöön mobiilisovelluksemme ja pystyt lisäämään kuvia ja tiedostoja aineistopankkiin silloinkin, kun et itse ole työpöydän ääressä.

 11. Pidä tiedostosi turvallisesti DAM-järjestelmässä kun teet yhteistyötä sisäisten käyttäjien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

 12. Lisää tekijänoikeudet tai yhteystiedot kuviin ja tiedostoihin, jotta ulkoiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä oikeaan henkilöön ennen niiden käyttöä.

 13. Merkitse aineistopankkiin ladatut kuvat automaattisesti esimerkiksi valokuvaajan kameran EXIF-sijaintitiedoilla.

 14. Hallitse brändiäsi. Digitaalisella aineistopankilla on tehokkaat ominaisuudet brändinhallinnan varmistamiseksi. Käytä aineistopankkia organisaatiosi visuaalisen ilmeen brändiportaalina.

 15. Jaa ja julkaise digitaalisesti. Aineistopankki pitää kaikki tiedostosi yhdessä paikassa, mutta mahdollistaa niiden siirtämisen sosiaalisiin kanaviin, sisällönhallintajärjestelmiin, markkinointiautomaatioratkaisuihin ja kolmannen osapuolen palveluihin.
blogi-5

Miksi metatiedon hyödyntäminen aineistopankissa on tärkeää?

Metatieto (metadata, liitännäistieto, kuvailutieto) on kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Aineistopankin kontekstissa sillä tarkoitetaan sisältöä kuvaavaa tietoa, joka liitetään aineistopankkisi kuviin ja tiedostoihin.

Metatiedon pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa, että tiedostot luokitellaan sekä tallennetaan oikein ja sen myötä ne löytää helposti ja järjestelmällisesti esimerkiksi hakutoimintoa käyttämällä.


Metatagit tukevat digitaalista arkistointia

Monissa yrityksissä tiedostot ja materiaalit ovat sekaisin verkkolevyllä. Tiedostoja on lähes mahdotonta löytää tehokkaasti, kun materiaalia hallitaan verkkolevyltä kansionäkymässä ilman metatietoja.

Aineistopankin käyttöön siirtyminen selkeyttää huomattavasti materiaalinhallintaa ja metatietojen yhdistäminen keskitettyyn aineistonhallintaratkaisuun parantaa tiedostojen löydettävyyttä ja niiden hyödynnettävyyttä huomattavasti. Organisaatiossa, joissa aineistoja käsittelevät useat työntekijät tai sidosryhmät, metatietojen käyttäminen muodostuu tärkeäksi osaksi aineistonhallintaa.

Monipuolisen haun avulla tarvitsemasi aineistot ovat käytössäsi helposti, kun metatiedot ovat täytetty huolellisesti ja ajan mukaisesti.


Avainsanat yhdistävät tiedostot aihepiireihin

Pääasiallista metatietoa kuvapankissa ovat avainsanat. Yksittäisten avainsanojen avulla kuvia ja tiedostoja voidaan merkitä tiettyihin aihepiireihin. Aineistopankissa käyttäjät, joilla on editointioikeus, voivat muokata tiedostoihin avainsanoja ja muita metatietoja, kuten esimerkiksi kuvauspäivän tai kuvaustekstin. Aineistopankkiisi voidaan myös lisätä räätälöityjä metatietokenttiä oletuskenttien lisäksi.

imagebank independent
Voit lisätä avainsanoja kuviin helposti aineistopankissa.


Järkevä kategoriarakenne selkeyttää aineistopankin käyttöä

Metatietojen hallinnan lisänä hyvin järjestetty kategoriarakenne tehostaa edelleen hakuprosessia. Huolellisesti toteutetun kategoriarakenteen avulla voit välttää valtavat kansiopuut. Rakenna kategoriarakenne esimerkiksi aihepiirien mukaan ja käytä hyväksesi myös alakategorioita.

Ota yhteyttä ja aloitetaan aineistopankkisi suunnittelu!