preloader

Bakgrundsfakta om företaget

SRV är en modig utvecklare och innovatör inom byggbranschen. SRV vill erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen som byggare av stadskärnor och vara branschens mest inspirerande arbetsplats. Vi är ett börsnoterat bolag grundat 1987 och är verksamma i ett flertal tillväxtcentra i Finland, Ryssland och Estland. Vår nettoomsättning år 2017 var över 1,1 miljarder euro och vi sysselsätter över 1 000 personer. Därtill använder vi oss i våra projekt av ett nätverk av närmare 4 000 underleverantörer.

Utmaning och lösning

SRV:s bildbanklösning är indelad i både offentliga sektioner och sådana som kräver inloggning. Bildbankens offentliga filer inkluderar logotyper, bilder av ledningen och bilder av nyckelprojekt.

Bildbankens mera omfattande innehåll som kräver inloggning riktar sig till SRV:s partnerföretag. För detta ändamål kan användaren registrera sig på bildbankens startsida.

(Bildens upphovsrätt Helin/Voima Graphix.)

Implementeringsprojekt

Bildbankens implementeringsprojekt kan genomföras under några veckor. Implementeringsprojektet genomförs i fyra steg, där servicenivåns paket först tekniskt implementeras i den överenskomna servermiljön. Därefter definieras innehållet gemensamt: visuella element såsom logotyper och bakgrund, kategorier, metadata och användargrupper. Som följande kan innehållet importeras till databanken, till exempel som en enda överföring. Därefter är applikationen klar för implementering och kan publiceras på den överenskomna platsen.
01
Produktens tekniska implementering
02
Definiering av innehållet
03
Import av innehållet
04
Publicering