preloader

Bakgrundsfakta om företaget

Även efter nästan 70 års drift har MSK-familjeföretaget lyckats behålla viljan att utveckla sin verksamhet, modet att utvecklas och möjligheten att hålla sig nära kunden. Bolaget sysselsätter över 800 yrkesverksamma och är bildat av moderbolaget MSK Group och dess sex dotterbolag vars moderbolag, HR, kommunikation och finansiella tjänster drivs.

 

imagebank msk group

Utmaning och lösning

ImageBank Independent implementerat för MSK Group löser hanteringen av kommunikationsmaterial - filer är aktuella och enkla för alla i organisationen. DAM-lösning utformad för hela företaget i åtanke hjälper till varumärkeshantering och underlättar även hanteringen av material för flera dotterbolag. (Foto: MSK Group)

 

Implementeringsprojekt

Bildbankens implementeringsprojekt kan genomföras under några veckor. Implementeringsprojektet genomförs i fyra steg, där servicenivåns paket först tekniskt implementeras i den överenskomna servermiljön. Därefter definieras innehållet gemensamt: visuella element såsom logotyper och bakgrund, kategorier, metadata och användargrupper. Som följande kan innehållet importeras till databanken, till exempel som en enda överföring. Därefter är applikationen klar för implementering och kan publiceras på den överenskomna platsen.
01
Produktens tekniska implementering
02
Definiering av innehållet
03
Import av innehållet
04
Publicering