preloader

Taustatiedot yrityksestä

Kotimainen Molok on nykyaikainen ja tehokas jätehuoltoratkaisu. Laaja tuoteperhe mukautuu moneen tarpeeseen. Lähes 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa yhteensä yli 150 000 yksikköä.

Haaste ja ratkaisu

Keskitetyn kuvapankkiratkaisun tavoitteena Molokilla oli vähentää raskaiden sähköpostien lähetysrumbaa sekä markkinoinnin roolia toimia viestinnän materiaalien portinvartijana.

Molokin jälleenmyyjät ovat sijoittuneet maailmanlaajuisesti ja yritys halusi lisätä heidän proaktiivisuuttaan markkinoinnin osalta. Kun ajantasaiset viestinnän materiaalit on keskitetty selainpohjaiseen järjestelmään, on jälleenmyyjillä suora pääsy materiaaleihin käsiksi ajasta ja paikasta huolimatta.

Ratkaisu on hiljentänyt markkinoinnin jatkuvaa sähköpostitaakkaa. Nyt markkinointitiimillä jää aikaa keskittyä pitämään materiaalit ajantasaisina sekä luomaan uusia markkinointi- ja myyntikampanjoita.

Molok on innokas myös kehittämään ratkaisuaan ja heille onkin räätälöity omia ominaisuuksia tuotteen yhteyteen.

Käyttöönottoprojekti

Kuvapankin käyttöönottoprojekti voidaan viedä läpi parissa viikossa. Käyttöönottoprojekti on nelivaiheinen, jossa ensin palvelutason mukainen paketti otetaan teknisesti käyttöön sovittuun palvelinympäristöön. Sen jälkeen määritellään yhdessä sisällöt: visuaaliset elementit kuten logo ja taustakuva, kategoriat, metatiedot sekä käyttäjäryhmät. Seuraavaksi aineistopankkiin voidaan viedä sisällöt esimerkiksi kertasiirtona. Tämän jälkeen sovellus onkin jo käyttöönottovalmis ja se voidaan julkaista sovitussa sijainnissa.
01
Tuotteen tekninen käyttöönotto
02
Sisältöjen määrittely
03
Sisältöjen vienti
04
Julkaisu