preloader

Bakgrundsfakta om företaget

Malmö stad är Sveriges tredje största stad efter Stockholm och Göteborg.

Hanteringen av Malmö stads material

Malmö stad hade ett behov av att hitta en lösning, med vars hjälp de kunde hantera och enkelt dela bilder och annat kommunikationsmaterial internt och utanför organisationen.

Jan Andersson (Malmö stads gatukontor) bekräftar att Mediasignals bildbank uppfyllde behoven över förväntan.

 

Implementeringsprojekt

Bildbankens implementeringsprojekt kan genomföras under några veckor. Implementeringsprojektet genomförs i fyra steg, där servicenivåns paket först tekniskt implementeras i den överenskomna servermiljön. Därefter definieras innehållet gemensamt: visuella element såsom logotyper och bakgrund, kategorier, metadata och användargrupper. Som följande kan innehållet importeras till databanken, till exempel som en enda överföring. Därefter är applikationen klar för implementering och kan publiceras på den överenskomna platsen.
01
Produktens tekniska implementering
02
Definiering av innehållet
03
Import av innehållet
04
Publicering