preloader

Malmö stad

Taustatiedot yrityksestä

Malmön kaupunki on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki Tukholman ja Göteborgin jälkeen.

Malmön kaupungin materiaalit hallintaan

Malmön kaupungilla oli tarve löytää ratkaisu, jonka avulla he voivat hallinnoida sekä jakaa helposti kuvia ja muuta viestinnän materiaalia organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle.

Jan Andersson (Malmö stads gatukontor) kertoo, että Mediasignalin kuvapankki täytti tarpeet yli odotusten.

 

Käyttöönottoprojekti

Kuvapankin käyttöönottoprojekti voidaan viedä läpi parissa viikossa. Käyttöönottoprojekti on nelivaiheinen, jossa ensin palvelutason mukainen paketti otetaan teknisesti käyttöön sovittuun palvelinympäristöön. Sen jälkeen määritellään yhdessä sisällöt: visuaaliset elementit kuten logo ja taustakuva, kategoriat, metatiedot sekä käyttäjäryhmät. Seuraavaksi aineistopankkiin voidaan viedä sisällöt esimerkiksi kertasiirtona. Tämän jälkeen sovellus onkin jo käyttöönottovalmis ja se voidaan julkaista sovitussa sijainnissa.
01
Tuotteen tekninen käyttöönotto
02
Sisältöjen määrittely
03
Sisältöjen vienti
04
Julkaisu