preloader

Bakgrundsfakta om företaget

Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal.

 

Utmaning och lösning

Materialbanken som implementerats för Keva löser förvaltningen av sina kommunikationsmaterial. Uppdaterad och identitetsbaserade filer är lättillgängliga för alla. Azure AD integration genomfördes som en anpassad lösning för Keva. Enkelt inloggning förbättrar systemtillgången, eftersom anställda inte behöver komma ihåg separata ID-skivor. Detta ökar också utnyttjandegraden för den digitala datahanteringsprogramvaran.

(Bild: Keva)

Implementeringsprojekt

Bildbankens implementeringsprojekt kan genomföras under några veckor. Implementeringsprojektet genomförs i fyra steg, där servicenivåns paket först tekniskt implementeras i den överenskomna servermiljön. Därefter definieras innehållet gemensamt: visuella element såsom logotyper och bakgrund, kategorier, metadata och användargrupper. Som följande kan innehållet importeras till databanken, till exempel som en enda överföring. Därefter är applikationen klar för implementering och kan publiceras på den överenskomna platsen.
01
Produktens tekniska implementering
02
Definiering av innehållet
03
Import av innehållet
04
Publicering