preloader

Bakgrundsfakta om företaget

Katepal Oy är Finlands ledande tillverkare av bitumenbeläggningar och bitumenprodukter. Företaget grundades år 1949. Produktionsanläggningarna är belägna i Lempäälä, nära Tammerfors. Huvudproduktgrupperna är SBS-gummibitumen rullvara, takshingel, byggkemiska produkter samt förpackad varmasfalt.

Utmaning och lösning

Med hjälp av bildbanklösningen fungerar både samarbetet med reklambyrån och distributionen till återförsäljningsnätet smidigt och materialet är tillgängligt för alla intressenter 24/7.

Befintliga bildresurser utnyttjades också på webbplatsen genom bildbankintegration. Från bildbanken importeras bilder automatiskt till Katepals webbsida, så uppdateringen av bilder behöver bara göras till en plats.

 

Implementeringsprojekt

Bildbankens implementeringsprojekt kan genomföras under några veckor. Implementeringsprojektet genomförs i fyra steg, där servicenivåns paket först tekniskt implementeras i den överenskomna servermiljön. Därefter definieras innehållet gemensamt: visuella element såsom logotyper och bakgrund, kategorier, metadata och användargrupper. Som följande kan innehållet importeras till databanken, till exempel som en enda överföring. Därefter är applikationen klar för implementering och kan publiceras på den överenskomna platsen.
01
Produktens tekniska implementering
02
Definiering av innehållet
03
Import av innehållet
04
Publicering