Computer files directory, folders organized in a system of storage

DAM- ja PIM-ratkaisujen yhdistämisestä syntyvät synergiaedut

Tuotetiedonhallinnan (PIM) ja digitaalisen aineistonhallinnan (DAM) ratkaisujen yhdistäminen on tehokas tapa virtaviivaistaa prosesseja ja parantaa tehokkuutta. Tässä blogitekstissä tarkastelemme PIM- ja DAM-ratkaisujen yhdistämisestä syntyviä synergiaetuja.
 
PIM (Product Information Management) on keskitetty ratkaisu, joka auttaa organisaatioita hallitsemaan ja rikastamaan tuotetietoja. Se toimii yhtenä totuuden lähteenä tuotetiedoille ja varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden ja tarkkuuden eri kanavissa. DAM (Digital Asset Management) -ratkaisu, kuten ImageBank, puolestaan keskittyy digitaalisten aineistojen, kuten kuvien, videoiden ja asiakirjojen, organisointiin, tallentamiseen, käsittelemiseeen ja jakamiseen.Tuotetiedonhallinta- sekä digitaalisen aineistonhallintaratkaisun yhdistämisestä syntyviä etuja ovat mm.:
 

Virtaviivaistettu tuotesisältö: PIM- ja DAM-ratkaisujen integrointi mahdollistaa saumattoman yhteistyön tuotetietojen ja digitaalisten aineistojen välillä. Integroinnin avulla voidaan luoda ja hallita tuotesisältöä yhteistyössä, jolloin varmistetaan, että uusimmat tiedot ja visuaaliset materiaalit ovat aina ajan tasalla.

Yhdenmukaisuus eri kanavissa: Tuotetietojen ja visuaalisten aineistojen yhdenmukaisuus eri kanavissa on haaste, jonka monet yritykset kohtaavat. Kun PIM ja DAM toimivat rinnakkain, voidaan ylläpitää yhtenäistä brändiä ja viestintää, mikä takaa paremman ja yhtenäisemmän asiakaskokemuksen.

Tehokas monikanavainen markkinointi: Integraation myötä päästään helposti käsiksi hyväksyttyihin digitaalisiin aineistoihin, ja niitä voidaan jakaa suoraan DAM-ratkaisusta varmistaen, että markkinointimateriaalit ovat brändin mukaisia.

Aika- ja kustannussäästöt: Integrointi vähentää manuaalisiin tehtäviin kuluvaa aikaa

Skaalautuvuus ja kestävyys: PIM:n ja DAM:n integrointi tarjoaa skaalautuvan ratkaisun muuttuvaan liiketoimintaan. Tulevat tuotelaajennukset ja -päivitykset ovat helpommin hallittavissa, ja organisaatio voi mukautua markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin tehokkaammin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tuotetiedonhallinnan ja digitaalisen aineistonhallinnan integrointi on käänteentekevä ratkaisu yrityksille, jotka haluavat parantaa digitaalisia työnkulkujaan – yhdistämällä ratkaisujen vahvuudet lisätään kilpailukykyä, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja yhteistyötä.
 
Tiesitkö, että ImageBank X sisältää käyttöönottovalmiin pluginin Akeneoon, jolloin voit hyödyntää ImageBankin edistyneitä medianhallintaominaisuuksia tuotekuvien ja metatietojen hallintaan, sekä yhdistää ne integraation kautta PIMiin? Assettisi tulevat suoraan näkyviin Akeneon tuotekorteille. Heräsikö kysyttävää, tai olisitko kiinnostunut kuulemaan lisää? Ota meihin yhteyttä: https://imagebank.fi/yhteys/
 
 

Varaa maksuton esittely ImageBank X -mediapankista

Tags: No tags
0

Comments are closed.