blogi-5

Miksi metatiedon hyödyntäminen aineistopankissa on tärkeää?

Metatieto (metadata, liitännäistieto, kuvailutieto) on kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Aineistopankin kontekstissa sillä tarkoitetaan sisältöä kuvaavaa tietoa, joka liitetään aineistopankkisi kuviin ja tiedostoihin.

Metatiedon pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa, että tiedostot luokitellaan sekä tallennetaan oikein ja sen myötä ne löytää helposti ja järjestelmällisesti esimerkiksi hakutoimintoa käyttämällä.


Metatagit tukevat digitaalista arkistointia

Monissa yrityksissä tiedostot ja materiaalit ovat sekaisin verkkolevyllä. Tiedostoja on lähes mahdotonta löytää tehokkaasti, kun materiaalia hallitaan verkkolevyltä kansionäkymässä ilman metatietoja.

Aineistopankin käyttöön siirtyminen selkeyttää huomattavasti materiaalinhallintaa ja metatietojen yhdistäminen keskitettyyn aineistonhallintaratkaisuun parantaa tiedostojen löydettävyyttä ja niiden hyödynnettävyyttä huomattavasti. Organisaatiossa, joissa aineistoja käsittelevät useat työntekijät tai sidosryhmät, metatietojen käyttäminen muodostuu tärkeäksi osaksi aineistonhallintaa.

Monipuolisen haun avulla tarvitsemasi aineistot ovat käytössäsi helposti, kun metatiedot ovat täytetty huolellisesti ja ajan mukaisesti.


Avainsanat yhdistävät tiedostot aihepiireihin

Pääasiallista metatietoa kuvapankissa ovat avainsanat. Yksittäisten avainsanojen avulla kuvia ja tiedostoja voidaan merkitä tiettyihin aihepiireihin. Aineistopankissa käyttäjät, joilla on editointioikeus, voivat muokata tiedostoihin avainsanoja ja muita metatietoja, kuten esimerkiksi kuvauspäivän tai kuvaustekstin. Aineistopankkiisi voidaan myös lisätä räätälöityjä metatietokenttiä oletuskenttien lisäksi.

imagebank independent
Voit lisätä avainsanoja kuviin helposti aineistopankissa.


Järkevä kategoriarakenne selkeyttää aineistopankin käyttöä

Metatietojen hallinnan lisänä hyvin järjestetty kategoriarakenne tehostaa edelleen hakuprosessia. Huolellisesti toteutetun kategoriarakenteen avulla voit välttää valtavat kansiopuut. Rakenna kategoriarakenne esimerkiksi aihepiirien mukaan ja käytä hyväksesi myös alakategorioita.

Ota yhteyttä ja aloitetaan aineistopankkisi suunnittelu!

Comments are closed.