blogi-3

Aineistopankki helposti käyttöön – miten se tapahtuu?

Aineistopankin käyttöönottoprojekti voidaan kokonaisuudessaan viedä läpi jopa parissa viikossa. Käyttöönottoprojekti alkaa palvelutason mukaisen paketin ottamisella teknisesti käyttöön sovittuun palvelinympäristöön. Sen jälkeen määritellään yhdessä sisällöt: visuaaliset elementit, kuten logo ja taustakuva, kategoriat, metatiedot sekä käyttäjäryhmät.

Yleisiin asetuksiin liittyen määritellään halutaanko aineistopankkiin sisällyttää myös julkinen aineisto, eli voiko aineistopankkiin päästä myös kirjautumatta tutkimaan esimerkiksi vain medialle tarkoitettua kategoriaa. Lisäksi määritellään tarvitaanko aineistopankkiin avoin kirjautuminen, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus rekisteröityä palveluun. Kuvapankin käyttöliittymän kieli on vapaasti valittavissa ja oletuskieli määritetään käyttöönoton yhteydessä.

Hyvin suunniteltu kategoriarunko luo perustan palvelun sujuvalle käytölle. On siis hyvä miettiä kategoriarakenne palvelemaan loppukäyttäjän tarpeita. Aineistopankin käyttäjät useimmiten käyttävät haun sijaan kategorianavigaatiota, joten kategoriat tulisi nimetä mahdollisimman kuvaavasti ja tyhjien kategorioiden käyttöä kannattaa välttää. Hakutoimintoa varten tiedostojen metatiedot on myös hyvä määritellä käyttöönotossa.

Lopuksi aineistopankkiin voidaan viedä sisällöt esimerkiksi kertasiirtona. Tämän jälkeen sovellus onkin jo käyttöönottovalmis ja se voidaan julkaista sovitussa sijainnissa.

Toivotamme mukavia hetkiä aineistopankin käyttöönoton parissa!

Comments are closed.