preloader

Blog

Börjar med materialbank – hur fungerar det?
Generell

Börjar med materialbank – hur fungerar det?

Hela bildbank implementeringsprojekt kan genomföras även om några veckor. Utvecklingsprojektet börjar med antagandet av ett servicenivåpaket i en tekniskt installerad servermiljö. Då definierar vi innehållet tillsammans: vi väljer de visuella elementen som logotyper och tapeter, kategorier, metadata och användargrupper.

I samband med de allmänna inställningarna bestämmer vi om en offentlig kategori också ska ingå i din materialbank, för exempel om materialbanken också kan nås utan att logga in, till exempel bara i en offentlig mediekategori. Dessutom definierar vi om en öppen registrering till materialbanken behövs för att någon ska kunna registrera sig för tjänsten. Språket i ditt materialbankgränssnitt är fritt valbart och standardspråket definieras vid start.

En väl utformad kategoristruktur skapar grunden för en smidig drift av tjänsten. Det är bra att tänka på kategoristrukturen för att betjäna slutanvändarens behov. I de flesta fall brukar användarna av materialbanken använda kategorisökning istället för sökfunktionen, så kategorierna ska betecknas så beskrivande som möjligt och användningen av tomma kategorier bör undvikas. För sökfunktionen är filmetadata också bra att definiera under implementeringen.

Slutligen kan innehåll exporteras till materialbanken, till exempel i en enda överföring. Därefter är applikationen redo för distribution och kan publiceras på en överenskommen plats.

Vi önskar er trevliga stunder med materialbank!

Läs mer om ImageBank Independent och ladda ner materialbankens köparhandledning genom att ange ditt email nedan eller boka en demo.